Alle boliger er solgt!

Fløifjell borettslag er et nytt og spennende prosjekt i Storbakkveien på Midtre Kaldslett. Leilighetene er fordelt over 6 etasjer i to trinn med bod og parkering i kjelleren for alle. Sørvestvendte boliger med optimale solforhold og fantastisk utsikt over tromsøsundet. Dette blir fastlandets nye perle!

Adresse

Adressene til boligene er Storbakkvegen 43 og 41.

Eiendommen

Tomten på 3870 kvm skal utparselleres fra Gnr. 18 Bnr. 687 i Tromsø kommune.

Utbygger/Selger

Fløifjellet Eiendom AS.

Entreprenør

Bjørn Bygg AS.

Salg og oppgjør

Salg og oppgjør ved Eie Eiendomsmegling AS. Ansvarlig megler Tor Håvard Hansen.

Prosjektet

Eiendommen er planlagt for utbygging med to salgs- og byggetrinn; tilsammen 3 blokker med inntil 60 boliger. Første salgs- og byggetrinn, blokk 2 og blokk 3 består av 36 leiligheter.

Regulering

Byggetomten er regulert til bolig. 
Fløifjellet Borettslag 1 oppføres iht. bestemmelsene i Teknisk forskrift 2010.

Beskrivelse

Fløifjellet borettslag 1 oppføres som blokkbebyggelse i inn til 6 etasjer.

Byggesystem og kvaliteter

Boligene oppføres med betong i fundamenter og etasjeskillere. Stål i bærende konstruksjoner.  Generell innvendig takhøyde ca. 2,6 m.  Person/Båreheis. Ventilasjon med varmegjenvinning. Vannbåren oppvarming med radiatorer og/eller gulvvarme luft til vann varmepumpe.  

Eksteriør

Fasader med panel og platekledning. Rekkverk på balkonger leveres i glass. 

Energimerking

Boligene kvalifiserer til energimerke A eller B avhengig av leilighetspplassering.

Parkering

Det medfølger 1 stk. parkeringsplass i felles parkeringsanlegg til alle boliger. Sportsbod 5 m² i kjeller og sokkeletasje.   
Det etableres 2 stk. HC-plasser i parkeringsanlegget. Styret tildeler bruksretten til disse iht. vedtektene.

Universell utforming

Fløifjellet borettslag 1 er utformet etter prinsipp om tilgjengelig bolig, som gir økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Adkomst

Leilighetene har adkomst gjennom trappe-/heishus, og inngang fra felles oppgang i hver etasje.  

Heftelser

Seksjonene selges fri for pengeheftelser. 
Borettslaget har imidlertid legalpant i hver enkelt andel som sikkerhet for eventuelle fordringer mellom seksjonseier og sameiet.

Lovverk og garantier

Forbrukerkjøp av leilighetene reguleres iht. bestemmelsene i Bustadoppføringslova av 13. juni 1997. Selger stiller garantier både for innbetalte beløp og for gjennomføring av kontrakten iht. Bufl. §12 og §47.

Arealdefinisjoner

Prislisten oppgir både BRA (bruksareal) og P-rom (primærrom) beregnet etter NS 3940:2007.
BRA angir arealet innenfor boligens omsluttende vegger, inklusive innvendige vegger.
P-rom angir arealet av alle primære rom, inklusive innvendige vegger. Bod inngår ikke i P-rom.

Priser og betalingsbetingelser

Se gjeldende prisliste.

Likningsverdi

Boligseksjonenes likningsverdi er foreløpig ikke fastsatt. Denne fastsettes i forbindelse med første likningsoppgjør etter ferdigstillelse.

Felleskostnader

Se gjeldende prisliste. Felleskostnadene dekker bl.a. følgende:

 • Kabel-TV og internett.
 • Vaktmestertjenester og drift av bygninger.
 • Service og drift heisene.
 • Service og drift av parkeringsanlegg.
 • Bygningsforsikring.
 • Strøm til fellesarealer.
 • Forretningsførsel og revisjon.
 • Fjernvarme oppvarming og tappevann.
 • Vannforbruk.
 • Snøbrøyting.
 • Revisor
 • Styrehonorar.

Tilvalg

Det vil være mulig å velge tilvalg til inntil 15 % av kjøpesum ut fra tilvalgsbrosjyre på fløifjell.no. Brukernavn og passord vil tildeles etter kontrakstinngåelse.

Ferdigstillelse

Begge byggetrinn er ferdig bygd.

Målestokk

Tegningene i prospektet er ikke i målestokk, og må ikke benyttes som grunnlag for beregninger og bestillinger ettersom avvik kan forekomme.

Forbehold

Disse forbeholdene gjelder for gjennomføring av kontrakten.

 • Selger tar forbehold om salgsgrad tilsvarende minst 30% av salgsverdien for prosjektet innen 25. april 2016.
 • Selger tar forbehold om at finansiering av prosjektet foreligger innen 25. april 2016.
 • Selger tar forbehold offentlige godkjenninger foreligger innen 25. april 2016.
 • Andeler som er avbestilt pr. 3. juli 2016 regnes som ikke solgt.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre antall andeler i prosjektet.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for ikke solgte boliger uten forutgående varsel.
 • Selger tar forbehold om endringer i kjøpsomkostningene som følge av eventuelle endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Innvendige rørføringer fremgår ikke av illustrasjoner og plantegninger. Nedforinger, dragere søyler og innkassinger fremkommer ikke på tegninger i prospektet.
 • Opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er nødvendige og hensiktsmessige uten at den generelle standarden forringes.

Avbestilling/videresalg

Kjøper har rett til å avbestille seksjonen før ferdigstillelse. Ved eventuell avbestilling vil Selger kreve en kompensasjon på kr 50 000,- i tillegg til omkostninger som dekning for sitt tap.

Forretningsfører

Det er inngått avtale med Tromsø Boligbyggelag (Bonord) om forretningsførsel. Denne avtale er inngått med en bindingstid på 2 år etter ferdigstillelse.

Kabel-tv/internett

Det er inngått avtale med Canal Digital om levering av Tv og bredbånd. Denne avtale er inngått med en bindingstid på 5 år fra ferdigstillelse.